Minister Cyfryzacji Pan Marek Zagórski zwrócił się do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z prośbą o pomoc w identyfikacji obszarów rozwiązań prawnych, których realizacja obecnie jest możliwa wyłącznie metodą tradycyjną czyli papierową, a które mogłyby być realizowane przy zastosowaniu procedury cyfrowej (w załączeniu treść pisma DP-I.004.1.2019 z dnia 14 stycznia 2020 roku).

Naszym zdaniem aktywny udział SKwP we wskazaniu tych obszarów prawa, które powinny być zmienione na elektroniczne formy realizacji procedur, jest jak najbardziej zasadny
i zgodny ze zmianami jakie dokonywane są w Europie i na świecie.

Zwracamy się do Państwa o aktywny udział w nadsyłaniu uwag w tym zakresie i przekazywaniu ich drogą elektroniczną.

Wiecej informacji na Stronie Serwisu dla członków po zalogowaniu.

Pozostałe aktualności