Przedstawiamy komentarz p. Leszka Lewandowicza dotyczący

e-faktur, który ukazała się w raporcie przygotowanym przez

Fundację Digital Poland.

 

 

"Faktury wystawiane są zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług. Pierwsza ustawa – ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1993 r. nr 11, poz. 50) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie w ogóle nie przewidywały dokumentów w formie elektronicznej.

Faktura była dokumentem papierowym, wystawianym według ściśle określonych zasad, a wszelkie błędy (nawet z dzisiejszego punktu widzenia nieistotne) skutkowały pozbawieniem nabywcy prawa do odliczenia podatku naliczonego. Ponadto zawyżenie podatku naliczonego w ewidencji, w razie ujawnienia przez organ podatkowy, oznaczało sankcję w wysokości aż pięciokrotności tego zawyżenia. W późniejszym okresie złagodzono podejście do drobnych błędów w fakturach.

Przełomem było wejście Polski do UE i stopniowe wprowadzenie oraz upowszechnianie e-faktur. Pierwsze przepisy przewidywały wiele warunków, w tym wymagały uprzedniej akceptacji takiej formy przez nabywcę. Obecnie (art.2 pkt 32 ustawy o VAT) faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Dzięki temu akceptowane są nawet faktury w postaci skanów, zdjęć itp. Organy podatkowe również kładą nacisk przede wszystkim na rzetelność transakcji, a nie stronę formalną dokumentu.

Faktury w formie elektronicznej… powinny być obecnie powszechne. Około 1,5 mln podatników, zarejestrowanych jako VAT czynny, ma bowiem obowiązek prowadzenia ewidencji dla celów VAT w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych (art.108 ust.8a ustawy o VAT), a tym samym, na żądanie organu podatkowego, przekazywać m.in. dowody księgowe (wystawione faktury) w formacie JPK_FA (art.193a § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa).

Można więc przyjąć, że o ile podatnicy takie faktury wystawiają, to większość z nich, a szczególnie dotyczy to mniejszych podmiotów, posługuje się fakturami w formie papierowej. Od faktur elektronicznych jednak nie ma odwrotu. Można co najwyżej zastanawiać się, jak szybko posługiwanie się nimi stanie się powszechne.

Nowe struktury JPK (od rozliczenia za październik 2020 r.) będą kolejnym impulsem do szerszego wykorzystywania e-faktur. Z całą pewnością firmy stosujące elektroniczny obieg dokumentów łatwej wywiążą się z nowych obowiązków.

Dalszy rozwój dokumentów w formie elektronicznej będzie też zależny od decyzji Ministerstwa Finansów, które nakładając owe obowiązki związane z raportowaniem podatków, w najbliższych latach może wymusić szerokie posługiwanie się e-fakturami."

Leszek Lewandowicz,

doradca podatkowy,

sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

Czym jest e-faktura i czym się różni od PDF? Jakie przepisy regulują fakturowanie oraz jak wykorzystać cyfrowe dane w biznesie? Jak kwestia e-fakturowania wygląda w innych krajach i w skali Polski? To poradnik z praktycznymi wdrożeniami e-faktur w firmie. Eksperci pokazują jak przejść cały proces od pomysłu aż do codziennej praktyki biznesowej.

 

Pobierz raport: https://www.digitalpoland.org/assets/publications/cyfrowe-fakturowanie/cyfrowe-fakturowanie-praktyczny-i-krotki-przewodnik-dla-msp.pdf

 

 

 

Pozostałe aktualności