Zgodnie z przepisami ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji (art. 62) od dnia zawarcia umowy, w której minister właściwy powierzy wskazanemu podmiotowi pełnienie funkcji zewnętrznego zapewnienia jakości, instytucja certyfikująca może rozpocząć certyfikowanie danej kwalifikacji rynkowej. Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej zawarł 27 września 2021 r. stosowną umowę z Grupą Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o., podmiotem pełniącym funkcję zewnętrznego zapewnienia jakości, dotyczącą następujących kwalifikacji rynkowych:

  • Obsługa procesów księgowych;
  • Wspomaganie obsługi procesów księgowych;
  • Zarządzanie procesami księgowymi;
  • Zarządzanie procesami płacowymi.

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, jako instytucja certyfikująca (IC), może rozpocząć certyfikowanie wymienionych kwalifikacji rynkowych.

Pozostałe aktualności

close