Leszek Lewandowicz, sekretarz ZG SKwP

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) opracowało system certyfikacji biur rachunkowych, który ma potwierdzać, że osoby świadczące usługi księgowe na bieżąco aktualizują wiedzę o zmieniającym się prawie i wykazują się wysoką etyką zawodową. Wymagania wobec księgowych to jeden z głównych tematów dwudniowej Konferencji Przedsiębiorców i Księgowych „Poznajmy się”, która rozpoczęła się 1 października w Warszawie.

Więcej na http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/147723,,certyfikaty-stowarzyszenia-ksiegowych-w-polsce-recepta-dla-biznesu-na-niejednoznaczne-i-zmieniajace-

Pozostałe aktualności

close