Wykonanie budżetu państwa po styczniu 2020 r. w stosunku do projektu ustawy budżetowej na 2020 r. wyniosło:

  • dochody  - 40,3 mld zł, tj. 9,3%
  • wydatki - 36,8 mld zł, tj. 8,5 %
  • nadwyżka - 3,4 mld zł

Dochody budżetu państwa po styczniu  2020 r.

Po styczniu 2020 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 1,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do stycznia 2019 r. o ok. 1,2 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 6,1% r/r (tj. ok. 1,3 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były niższe o 3,6% r/r (tj. ok. 0,2 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były niższe o 1,6% r/r (tj. ok. 0,1 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 1,8% r/r (tj. ok. 0,1 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 29,2% r/r (tj. ok. 0,1 mld zł).

Po styczniu 2020 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 2,9 mld zł i było wyższe o ok. 0,4 mld zł (tj. 13,8%) w stosunku do wykonania po styczniu 2019 r.

Wydatki budżetu państwa po styczniu 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa po pierwszym miesiącu 2020 r. wyniosło 36,8 mld zł, tj. 8,5% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2019 (32,1 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 4,7 mld zł, tj. 14,6%, głównie w ramach rozliczenia z budżetem ogólnym UE (więcej o 1,7 mld zł), dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 1,0 mld zł) oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 0,7 mld zł). Jednocześnie wydatki na obsługę długu skarbu państwa były niższe o 0,6 mld zł r/r.

Pozostałe aktualności