BILANS I PODATKI 2022

PRZYGOTOWANIE FIRM DO KSIĘGOWEGO I PODATKOWEGO ZAMKNIĘCIA ROKU

26-28.10.2022 r. - Karpacz

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu, wzorem lat ubiegłych, proponuje Państwu skorzystanie z Akcji Edukacyjnej SKwP „BILANS 2022”, adresowanej do kadry kierowniczej i pracowników komórek finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe, właścicieli i pracowników biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także biegłych rewidentów, doradców podatkowych i dyplomowanych księgowych SKwP i osób zajmujących się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem.

Akcja obejmuje 2 bloki tematyczne:

  • I Rachunkowość,
  • II Podatki:

- Podatek Vat,

- Podatki dochodowe CIT i PIT.

CEL SZKOLENIA ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem akcji jest omówienie zagadnień związanych z zamknięciem roku obrotowego i sporządzeniem sprawozdania finansowego, a także, w powiązaniu z rachunkowością, zagadnień i zmian podatkowych. Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących bilansowego i podatkowego zamknięcia roku 2022.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

ORGANIZACJA:

Green Mountain Hotel ***** w Karpaczu

ul. Sarnia 21, 58-540 Karpacz

https://www.green-mountain.pl

Przyjazd do hotelu w dniu 25 października 2022 r. po godz. 16.00, zakończenie szkolenia 28  października 2022 r. ok. godz. 15.30.

Szczegółowy harmonogram rozesłany zostanie po otrzymaniu karty zgłoszeniowej.       

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2022 r. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.                    

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. Szkolenie obejmuje również odpowiedzi na pytania oraz inicjowanie dyskusji. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

Więcej informacji ⇒ AKCJA BILANS 2022 - SZKOLENIE WYJAZDOWE - Green Mountain Hotel ***** w Karpaczu

ZAPISZ SIĘ!

Pozostałe aktualności