Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach zaprasza

kadrę kierowniczą i pracowników pionów finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe, pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe a także doradców podatkowych na 4-dniowe szkolenie wyjazdowe organizowane w dniach:

23-26 października 2023 r.

BILANS 2023
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku

HOTEL PERŁA KRAKÓW

Kraków to miasto o tysiącletniej historii, dawna siedziba królów polskich i stolica kraju, a dzisiaj jedna z ważniejszych europejskich metropolii. Krakowskie Stare Miasto jest wyjątkową skarbnicą dzieł sztuki, pamiątek historycznych i zabytków, które reprezentują niemal wszystkie style architektoniczne – od średniowiecza po czasy współczesne.

Perła to trzygwiazdkowy hotel który łączy tradycyjną gościnność z nowoczesną i komfortową przestrzenią. To miejsce pełne przytulnej, domowej atmosfery i personelu, który dołoży wszelkich starań by czuli się Państwo w Krakowie jak najlepiej.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje zagadnienia związane z zamknięciem roku obrotowego w szczególności dotyczące prawidłowego ustalania wyniku finansowego, procedur i zasad sporządzania sprawozdania finansowego, zasad wyceny aktywów i pasywów oraz kwestie podatkowe.                             

 Szkolenie poprowadzą:

√ Rachunkowość w 2023 r. 

Agnieszka Pasek-Wujek - biegły rewident, dyplomowany księgowy, doświadczony wykładowca SKwP i PIBR z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej.

√  Podatki

  • Podatek od towarów i usług w 2023 r.

Dariusz Polakowski - ekspert z zakresu VAT, wieloletni pracownik organów podatkowych, doświadczony wykładowca.

  • Podatek dochodowy od osób prawnych w 2023 r.

Specjalista ds. PDOP - ekspert z zakresu podatków dochodowych, trener Ministerstwa Finansów z zakresu podatku CIT doświadczony wykładowca.

  • Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2023 r.

Małgorzata Świątek - ekspert z zakresu podatku dochodowego od tzw. „płatnika”. Wieloletni i doświadczony pracownik organów skarbowych, wykładowca z dużym stażem w przeprowadzaniu szkoleń.

Dla potrzeb uczestników akcji edukacyjnej „Bilans 2023” przewidziano z/s miesięcznika „Rachunkowość”Zamknięcie roku 2023.

 Miejsce szkolenia i zakwaterowanie:

HOTEL PERŁA, ul. Zakopiańska 180B, 30-435 Kraków

Odpłatność: (obsługa dydaktyczna, zakwaterowanie, wyżywienie, rekreacja, autokar)

  • 3200 zł - od osoby
  • 3100 zł - członkowie wspierający
  • 3100 zł - druga i kolejna osoba kierowana na szkolenie z jednej firmy

 + 300 zł - dopłata za pokój 1 osobowy (ilość pokoi ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń)

 +  wartość zamówionej publikacji Zamknięcie roku 2023 (cenę podamy w późniejszym terminie)

+  wartość zamówionej publikacji Zamknięcie roku 2023 dla Członków SKwP O/O w Kielcach z opłaconą składką.

Informacje dodatkowe:

-  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie,

- 3 noclegi w hotelu***,

- wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje),

- transport: Kielce-Kraków, Kraków-Kielce,

- ubezpieczenie NNW.

Zgłoszenia prosimy przesyłać  do dnia  25 września 2023 r. w polu „dodatkowe informacje” proszę o wpisanie informacji dot. rezerwacji pokoju: 1-osobowy / 2-osobowy

Szczegółowy harmonogram szkolenia i pobytu w hotelu PERŁA prześlemy zainteresowanym na podany w zgłoszeniu e-mail w terminie późniejszym.

Złożenie formularza zgłoszenia jest zobowiązaniem zgłaszającego do uiszczenia wpłaty za udział w szkoleniu na konto: 

ING Bank Śląski S. A. Oddział w Kielcach Nr 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757.

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Pozostałe aktualności

close