bezpłatne szkolenie online dla czytelników "Zamknięcia roku 2023"

14 marca 2024 r., o godz. 10.00

Czas trwania: 90 minut

Program:

  • Roczne sprawozdanie finansowe – komu i do czego służy?
  • Format/postać sprawozdania finansowego – kto i kiedy o tym decyduje?
  • Zamknięcie ksiąg rachunkowych – na czym polega i kiedy następuje?
  • Zdarzenia po dniu bilansowym, błędy z lat ubiegłych – jak ujmować i prezentować?
  • Zmiany zasad (polityki) rachunkowości – jak zachować porównywalność sprawozdań finansowych?
  • Podpisywanie sprawozdania finansowego – kto, kiedy i jak to czyni?
  • Najczęściej popełniane błędy – na czym polegają i jak się przed nimi uchronić?

 

⇒ REJESTRACJA ⇐

Pozostałe aktualności