Centrum Interdyscyplinarnych Badań Rachunkowości

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

zaprasza do udziału w seminarium naukowym

 

Sztuczna inteligencja i robotyzacja w rachunkowości. Bać się czy nie bać?

15 maja 2023 r., godz. 10-14

Spotkanie odbędzie się na Wydziale Zarządzania UŁ i jednocześnie za pośrednictwem internetu.

Głównym punktem seminarium będzie wystąpienie prof. Barbary Czarniawskiej z Uniwersytetu w Goteborgu pt. „Robotyzacja i rachunkowość – wrogowie czy przyjaciele?” Po nim odbędzie się otwarta dyskusja naukowców i praktyków z różnych dziedzin, którzy spróbują odpowiedzieć na pytania:

  • w jakich aspektach (w odniesieniu do rachunkowości) ludzie przeważają nad sztuczną inteligencją, a w jakich są od niej gorsi?
  • czy przez zastosowanie robotów i sztucznej inteligencji ludzie mogą zostać zupełnie wyparci z zawodu księgowego?
  • jakie kompetencje powinien posiadać księgowy, żeby wygrać konkurencję ze sztuczną inteligencją na rynku pracy i usług księgowych?    czy/czym rachunkowość w wydaniu sztucznej inteligencji będzie różniła się od rachunkowości prowadzonej przez ludzi?
  • czy/jak coraz większy udział robotów i sztucznej inteligencji w rachunkowości zmieni sposób jej badania?

Wśród prelegentek i prelegentów będą m.in.:

  • prof. Barbara Czarniawska z Uniwersytetu w Goteborgu z wystąpieniem pt. „Robotyzacja i rachunkowość – wrogowie czy przyjaciele?”;
  • dr hab. prof. UŁ Tomasz Gwizdałła z zespołem Katedry Systemów Inteligentnych Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ;
  • dr Dominika Kaczorowska-Spychalska, dyrektor Centrum Inteligentnych Technologii na Wydziale Zarządzania UŁ, lider podgrupy Badań, Innowacyjności i Wdrożeń Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji przy Komitecie Prezesa Rady Ministrów;
  • Michał Bielawski, dyrektor Finansowy ADAPTIVE Solutions & Advisory Group Sp. z o.o.;
  • Mariusz Pietrzak, prezes Zarządu, PKP Energetyka CUW sp. z o.o.
  • Małgorzata Kadłubaj, prezes Zarządu ACPAC Biuro rachunkowe.

Seminarium, jak każde spotkanie organizowane przez CIBR, będzie również okazją do nawiązania międzyuczelnianych i interdyscyplinarnych kontaktów naukowych.

Udział jest bezpłatny.

Miejsce:

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki, 90-237 Łódź, sala 111

Link do spotkania w MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTJhNTIyNjUtMGFiNS00NjMzLWEwY2UtY2E0MDhlZWU0ZjQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%22ba7fe059-015b-49db-956f-953a2da458f7%22%7d

Kontakt:

przemyslaw.kabalski@uni.lodz.plcibr@wz.uni.lodz.pl

Pozostałe aktualności

close