• 10 marca 2020 r. udostępniliśmy zaktualizowane środowisko testowe dla wysyłki wszystkich jednolitych plików kontrolnych (JPK).
  • Środowisko testowe zostało dostosowane do obsługi zaktualizowanego 6 marca 2020 r. wzoru struktury JPK_V7M oraz JPK_V7K.
  • Zachęcamy do korzystania z nowego środowiska.

Środowisko testowe jest dostępne pod adresem test-e-dokumenty.mf.gov.pl

Informacje techniczne

Informacje o działaniu mocków dla środowiska testowego:

  1. Pełnomocnik

Jeżeli NIP z deklaracji kończy się na cyfrę 0, 1, 3, 4 – to pełnomocnictwo jest prawidłowe. Certyfikat nie jest sprawdzany. W przeciwnym przypadku pełnomocnictwo jest zweryfikowane negatywnie.

  1. Dane autoryzujące

NIP/PESEL w danych autoryzujących:

  • parzyste zwracają pozytywną weryfikację,
  • nieparzyste zwracają negatywną weryfikację.
  1. CRL

Usługa CRL zawsze zwraca pozytywną weryfikację.

  1. Weryfikacja podpisu na Bramce

Podatnik może wymusić sprawdzanie poprawności podpisu na bramce za pomocą parametru wywołania:

{{envUrl}}/api/Storage/InitUploadSigned?enableValidateQualifiedSignature=true

Pozostałe aktualności