• podstaw rachunkowości,
  • dla samodzielnych księgowych (bilansistów) - specjalistów ds. rachunkowości,
  • dla kandydatów na głównych księgowych oraz
  • „Podatki dla księgowych w praktyce”.

Akredytacje wydane zostały na podstawie nowych przepisów i będą obowiązywały przez okres 5 najbliższych lat.

Uzyskanie akredytacji stanowi potwierdzenie, że placówka prowadzi działalność edukacyjną na wysokim poziomie. Wybierając placówkę akredytowaną uczestnicy realizowanych przez nią form kształcenia mają pewność, że placówka systematycznie doskonali system zapewniania jakości kształcenia, a także zapewnia wykwalifikowaną kadrę, bazę wyposażoną w środki dydaktyczne, program nauczania zgodny z prawem oświatowym oraz bezpieczne i higieniczne warunki realizacji kształcenia w danej formie pozaszkolnej, a do tego udostępnia uczestnikom materiały dydaktyczne.

Otrzymane akredytacje na 4 prowadzone kursy to zaledwie początek procesu akredytacyjnego, do którego przystąpił Oddział Okręgowy w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – pozostałe placówki i realizowane przez nią kursy również będzie akredytować.

Więcej na:

https://www.skp-ow.com.pl/akredytacje-mko?fbclid=IwAR33uqyG747r8hexMxVtrEVBHNn2aOgp0t-BUAtTNMNYlIx7YSd0wRC9Xys

Pozostałe aktualności

close