Accounting History (Historia Rachunkowości) – to specjalistyczne, naukowo-badawcze, międzynarodowe czasopismo ukazujące się od 1996 roku, obecnie jako kwartalnik, wydawane przez Grupę Zainteresowanych Historią Rachunkowości działającą przy Stowarzyszeniu Rachunkowości i Finansów Australii i Nowej Zelandii.

fot. Luca Pacioli (1495)

Accounting History zawiera artykuły na temat charakteru, roli, znaczenia i wpływu rachunkowości w różnorodnych rodzajach organizacji, społeczeństw, ustrojów i systemów na przestrzeni dziejów. Rachunkowość jest osadzona w kontekście historycznym, a celem czasopisma jest pokazanie jej interakcji ze środowiskiem społecznym, politycznym i ekonomicznym. Autorzy publikujący w Accounting History posiłkują się historią, socjologią, ekonomią oraz naukami politycznym w swoich krytycznych i analitycznych badaniach rachunkowości.

Tematyka artykułów jest bardzo szeroka i daje możliwość stosowania wielu podejść metodologicznych, m.in.  biografii, prozopografii, analiz i studiów porównawczych. Czytelnik może być zaskoczony rozległością tematyki, w której osadzona jest rachunkowość, a która dotyczy zagadnień związanych m.in. z przemysłem wydobywczym, rolnictwem, działalnością sportową i społeczną, wojskowością, bankami, instytucjami społecznymi i religijnymi, kryzysami, reżimami totalitarnymi, emancypacją, historiografią  i wielu innych. Szczególnie oczekiwane są artykuły oparte na badaniach  wykorzystujących materiały archiwalne, relacje ustne lub pisemne w szerokim ujęciu przestrzennym i czasowym.

Niektóre artykuły w Accounting History są dostępne bezpłatnie: https://journals.sagepub.com/page/ach/collections/editors-choice/index

Accounting History znajduje się w Polsce w wykazie punktowanych czasopism naukowych. Autorzy mogą opublikować swój artykuł nieodpłatnie pod warunkiem, że ich praca nie była wcześniej gdzie indziej opublikowana i przeszła proces anonimowego recenzowania.

Czasopismo  jest indeksowane przez Scopus i WoS.

 

Link do Accounting History: https://journals.sagepub.com/home/ach

Twitter: https://twitter.com/AccHistorySig

Linked-In: https://www.linkedin.com/company/accounting-history-special-interest-group-afaanz/?viewAsMember=true

 

Pozostałe aktualności