Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji.

Tematy wydarzenia to  m.in.:

  • sprawozdawczość finansowa i audyt,
  • społeczna odpowiedzialność biznesu i rachunkowość,
  • zintegrowane raportowanie,
  • zrównoważony rozwój,
  • prawne warunki sprawozdawczości i audytu,
  • ewolucja prawa rachunkowego i podatkowego,
  • badania empiryczne w rachunkowości,
  • sprawozdawczość finansowa i rynki kapitałowe,
  • edukacja księgowa,
  • outsourcing usług księgowych.

Specjalna sesja na konferencji poświęcona będzie zagadnieniom związanym ze zintegrowanym raportowaniem dotyczącym zrównoważonego rozwoju.

Zapraszamy do udziału.

Pozostałe aktualności

close