W dniach 27-29 września 2023 r. odbywa się jubileuszowy 70. Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości pod hasłem Kolonizacja rachunkowości: obszary – narzędzia – perspektywy. W tym roku to wyjątkowe wydarzenie – będące świętem kadry profesorskiej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce – gości Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierunek merytoryczny konferencji nadała Rada Programowa pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Anny Karmańskiej.

Zjazd to okazja do wysłuchania debat na temat status quo rachunkowości, jej naukowej emancypacji oraz przyszłości a także możliwość publikacji artykułów w czasopismach naukowych, między innymi w Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości wydawanych przez SKwP.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce po raz kolejny zostało partnerem i sponsorem tego wydarzenia.

Z ramienia władz Stowarzyszenia w Zjeździe Katedr Rachunkowości uczestniczy prezes Zarządu Głównego SKwP – Pan dr hab. Stanisław Hońko – profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, występujący w roli prelegenta, oraz wiceprezes ZG SKwP – Pani dr hab. Grażyna Voss – profesor Politechniki Bydgoskiej.

Na zdjęciu Pan dr hab. prof. US Stanisław Hońko z prezesem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów Panem Kamilem Jesionowskim.

Pozostałe aktualności