Rada Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych (MSE) wydała pod koniec 2019 r. zaktualizowane Międzynarodowe Standardy Edukacyjne. Zmiany aktualizujące wprowadzone do MSE 2, 3, 4, 7 i 8 dotyczą  między innymi uczenia się i rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz zawodowego sceptycyzmu. Mając na uwadze  wzrost  oczekiwań rynku co do umiejętności z obszaru TIK oraz posługiwania się sceptycyzmem zawodowym, w MSE uwypuklono kompetencje, umiejętności i zachowania w tych obszarach zarówno kandydatów na zawodowych księgowych  jak i praktykujących zawodowych księgowych.

 

 

Zaktualizowane  MSE mają na celu:

  • Poprawę przydatności i jakości  nauczania zawodowej rachunkowości realizowanego  przez zawodowe organizacje księgowe, w tym organizacje członkowskie IFAC;
  • Zidentyfikowanie działań  związanych z kształceniem się i rozwojem, które zwiększają kompetencje zawodowe kandydatów na zawodowych księgowych  oraz zawodowych księgowych.
  • Wspieranie  zawodowych księgowych w dostarczaniu wysokiej jakości usług z obszaru sprawozdawczości finansowej, audytu oraz innych powiązanych usług finansowo-księgowych w erze cyfrowej.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce opublikowało zaktualizowane Międzynarodowe Standardy Edukacyjne. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.

Pozostałe aktualności