Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zaprasza na doroczną akcję edukacyjną BILANS 2020.

fot. pixabay.com

Akcja edukacyjna „BILANS 2020” obejmuje zagadnienia związane z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku podatkowego. W jego trakcie będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty, obejmujące prawidłowe ustalanie wyniku finansowego, procedur i zasad sporządzania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, zasad wyceny aktywów i pasywów oraz kwestii podatkowych. Szkolenia prowadzą praktycy, zajmujących się na co dzień tematyką podatkową i rachunkową.

__________

Oferta adresowana jest do kadry kierowniczej i pracowników pionów finansowo-księgowych, sporządzających roczne jednostkowe sprawozdania finansowe zarówno dużych, jak i małych firm, doradców podatkowych, pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe.

Zapraszamy!

Szkolenia prowadzą wszystkie oddziały SKwP, głównie w formie online.

 

Więcej szkoleń ⇒ 

Pozostałe aktualności