W numerze 10/2020:
=> Oznaczenia stosowane w ewidencji VAT i nowym pliku JPK_VAT
=> Ewidencja kosztów fundacji i stowarzyszeń
=> Postępowania restrukturyzacyjne przedsiębiorców
=> Ulga IP Box w praktyce
=> Hipotetyczne koszty pozyskania kapitału – ujęcie w księgach rachunkowych
=> Moment zaliczenia drogi dojazdowej do środków trwałych
=> Księgowe ujęcie kontraktu terminowego
=> Stosowanie stawki VAT wynikającej z WIS otrzymanej przez kontrahenta
=> Nieodpłatne udostępnienie maszyn kontrahentowi do wykonania usług – skutki w CIT
=> Zwrot zagranicznemu usługodawcy kosztów dojazdu – import usług
=> Odwołanie rezerwacji w hotelu – ujęcie w kosztach podatkowych
=> Od świadczenia przyznanego pracownikom na urlopie macierzyńskim zwykle nie ma wpłat do PPK
=> Pensja za przestój ekonomiczny nie obniża odprawy emerytalnej
=> Podwyższona kwota wolna od potrąceń nie dla zleceniobiorcy

Pozostałe aktualności