Szanowni Państwo,

Komitet Standardów Rachunkowości, prowadzi obecnie prace, które mają zaowocować przyjęciem krajowego standardu rachunkowości w sprawie wartości niematerialnych i prawnych (WNiP, uznawania, ujmowania, wyceny i prezentacji informacji o nich w sprawozdaniach finansowych). Stąd, inicjatywa opracowania krótkiego kwestionariusza ankietowego w przedmiotowej sprawie w celu zorientowania się, jakie są opinie (poglądy, zdania, stanowiska) osób zaangażowanych zawodowo w stosowanie przepisów ustawy o rachunkowości na temat rozumienia tych przepisów i ich stosowania w obszarze WNiP. Zdanie środowiska księgowych, w tym także skupiających w swoich szeregach biegłych rewidentów, jest bardzo ważne i poznanie tego zdania mogłoby przyczynić się do właściwego ukierunkowania prac Komitetu nad kwestiami, związanymi z uznawaniem, ujmowaniem i początkową wyceną WNiP.

fot. Pixabay

Ankieta zawiera kilka pytań o:

  • rozumieniu definicji ustawowej WNIP,
  • zakresie WNIP,
  • możliwości posiłkowania się MSSF w rozstrzyganiu spraw o WNiP.

Ankieta zawiera także 11 przypadków sytuacyjnych, dotyczących niektórych nakładów, ponoszonych przez jednostkę, a które mogłyby (lub nie) być uznane za nakłady spełniające ustawowe warunki ich zaliczania do WNiP.

Przypadki dotyczą:

  • znaków towarowych,
  • nakładów na system wspierania zarządzania jednostką oraz
  • prac badawczo-rozwojowych.

Ankieta znajduje się pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/1dxcDA43T81WCSeHDvYpIgjhOFj9S765unWfO14ayqJc

jest całkowicie anonimowa, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 20 min.

Zachęcamy do jej wypełnienia!

Pozostałe aktualności