Nowy program pomocowy w formie rozporządzenia, który umożliwi udzielenie wsparcia przedsiębiorcom zmagającym się ze skutkami pandemii spowodowanej przez koronawirus, otrzymał akceptację Komisji Europejskiej. Budżet programu to 500 milionów złotych.

 

Napis: Funduszowy Pakiet Antykryzysowy: program pomocowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o wartości 500 mln złotych uzgodniony z Komisją Europejską. Na dole ikonki Facebooka oraz Twittera, logotypy Funduszy Europejskich i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, flaga Polski.

 

Chodzi o rozporządzenie MFiPR w sprawie udzielenia pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki zmagającej się ze skutkami pandemii COVID-19.

Te 500 milionów złotych pochodzi z pieniędzy unijnych dla Polski na lata 2007-2013. To fundusze, które zostały zwrócone przez tych, którzy korzystali w tamtym okresie na przykład z unijnych pożyczek. Abyśmy mogli wykorzystać je na walkę z koronawirusem, musieliśmy przygotować odpowiednie rozporządzenie i uzgodnić jego treść z Komisją Europejską – tłumaczy minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. 

Pieniądze będą dzielone odpowiednio do ich pochodzenia z poszczególnych programów operacyjnych 2007-2013.

Co zmienia rozporządzenie? Przede wszystkim wprowadza nowe, antykryzysowe zasady inwestowania tych pieniędzy. Gdy wejdzie w życie, możliwe będzie:

  • udzielanie pomocy w formie pożyczki, poręczenia albo gwarancji na bardziej korzystnych zasadach (wymagane będzie minimalne oprocentowanie bądź opłaty),
  • wykorzystanie przez przedsiębiorców pomocy nie tylko na cele inwestycyjne, lecz także na kapitał obrotowy, czyli na bieżące działanie przedsiębiorstwa,
  • otrzymanie pomocy również przez przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem pandemii, co jest odstępstwem od ogólnego zakazu udzielania wsparcia unijnego przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji,
  • udzielenie pomocy nieograniczonej kwotowo, a jej wartość uzależniona będzie od kosztów wynagrodzeń albo obrotów przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie.

Rozporządzenie wejdzie w życie po dostosowaniu go do decyzji Komisji Europejskiej i zakończeniu krajowej ścieżki legislacyjnej.

Pozostałe aktualności

close