W nowym pliku JPK_VAT, składanym od 1.10.2020, faktury wystawiane do sprzedaży udokumentowanej paragonem fiskalnym będą wykazywane na zmienionych zasadach.

Biorąc pod uwagę obowiązek wykazywania w pliku JPK_VAT faktur wystawianych do sprzedaży paragonowej, obecnie (prawdopodobnie jeszcze tylko do 30.09.2020) dzielą się one na faktury wystawiane:

  • osobom prywatnym (osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym), których nie trzeba wykazywać w ewidencji VAT, a w konsekwencji w JPK_VAT (zob. np. interpretacja KIS z 30.08.2018, 0111-KDIB3-2.4012.536.2018.1.SR),
  • innym podmiotom, które trzeba wykazywać w ewidencji VAT, a w konsekwencji w JPK_VAT (zob. np. interpretacja IS w Warszawie z 21.11.2016, 1462-IPPP2.4512.748.2016.1.RR).

Od 1.10.2020 stan prawny w tym zakresie ma ulec zmianie. (...)

Czytaj więcej na:

https://rachunkowosc.com.pl/ewidencjonowanie_po_30_wrzesnia_faktur_wystawianych_do_paragonu

 

Pozostałe aktualności