43 Konferencja wyjazdowa "Rachunkowość i Podatki 2023"

Białowieża, 10-12 września 2023 r., Hotel „Białowieski” w Białowieży

 

DZIEŃ 1 / 11 września 2023 r.

Rachunkowość

1. Planowane zmiany wpływające na prowadzenie ksiąg rachunkowych:

-     planowane zmiany w ustawie o rachunkowości, nowe obowiązki sprawozdawcze dla spółek

-    wdrożenie e-faktury i KSef – wpływ na zmianę zasad (polityki) rachunkowości i kontrolę wewnętrzną,

-    zmiany w krajowych standardach rachunkowości,

-    zastosowanie nowego standardu rachunkowości nr 15 "Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów" po raz pierwszy.

2. JPK Księgi rachunkowe przesyłane do KAS – od kiedy, zakres, zmiany,

3. Weryfikacja ksiąg rachunkowych w trakcie roku i na dzień bilansowy – omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości w księgach rachunkowych i w sprawozdaniach finansowych (aspekt bilansowy i podatkowy), m. in.:

a) Inwentaryzacja w trakcie roku,

b) Wycena zobowiązań finansowych w zmiennych warunkach makroekonomicznych i ich wpływ na wyniki finansowe spółek:

-    wycena kredytów i pożyczek,

-    wycena zobowiązań z tytułu leasingu.

c) Wycena zapasów,

d) Analiza należności i zobowiązań.

4. Sprawozdanie finansowe  i sprawozdanie z działalności – jako kompendium wiedzy o jednostce.

5. Pytania i odpowiedzi.

Wykładowca: Agnieszka Gajewska, biegły rewident.

 

DZIEŃ 2 / 12 września 2023 r.

Praktyczny wymiar prawa podatkowego (VAT, CIT,PIT) w 2023 r. na tle orzecznictwa i praktyki podatkowej

 1. Nabywanie towarów i usług – identyfikacja i ograniczenie obszarów ryzyka podatkowego (przykładowe rozwiązania),
 2. Zasady rozliczania korekt w obrocie krajowym i zagranicznym (VAT,CIT,PIT) z  uwzględnieniem zmian w SLIM 3,
 3. Interesujące przypadki związane z wykorzystaniem pojazdów samochodowych – optymalizowanie korzyści,
 4. Elementy transakcji sprzedażowych w obrocie zagranicznym,
 5. Rabaty, prerabaty, premie – kompleksowe rozwiązania podatkowe (VAT,CIT,PIT),
 6. Nieodpłatne czynności w zakresie towarów i usług w praktyce gospodarczej na tle orzecznictwa,
 7. Problematyka odszkodowań - kompleksowa analiza w aspekcie VAT i podatków dochodowych,
 8. Inne istotne interpretacje/orzecznictwo dot. VAT,CIT, PIT,
 9. Pytania i odpowiedzi.

Wykładowca: Piotr Kowerdej, ekspert podatkowy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:     

 • Odpłatność od osoby wynosi:

2400 zł          od członków wspierających SKwP z opłaconą składką za 2023 r. oraz firm, które zgłoszą 3 i więcej osób

2700 zł          od pozostałych jednostek

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskaniem wpisu do ewidencji jednostek objętych systemem oświaty - art.43 ust.1 pkt 26 lit. a) Ustawy o VAT

 

W ramach odpłatności zapewniamy:

 • Wykłady i materiały konferencyjne,
 • Wyżywienie, transport autokarem,
 • Zakwaterowanie w hotelu Białowieskim*** w Białowieży w pokojach dwuosobowych, możliwość dopłacenia do pokoju jednoosobowego 380 zł za 2 noclegi. Nieograniczony dostęp do strefy rekreacyjnej hotelu.
 • Uczestnicy otrzymają zaproszenia ze szczegółowym harmonogramem konferencji.

 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest:

 • nadesłanie zgłoszenia i dokonanie wpłaty do dnia 16 sierpnia 2023 r. (zgłoszenie on-line przez stronę internetową, bądź mailowo na adres: biuro@bialystok.skwp.pl) do biura Oddziału Okręgowego SKwP w Białymstoku. (karta zgłoszenia w załączniku),
 • wpłata na konto Stowarzyszenia Księgowych Oddziału Okręgowego w Białymstoku 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419.

ZAPISZ SIĘ!

Pozostałe aktualności