Kolejne przedłużenie terminu składania informacji IFT-2R

Minister Finansów przedłużył termin przesłania informacji o pobranym podatku u źródła od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP (IFT-2R) – do końca 7. miesiąca roku następnego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat wymienionych w art. 26 ust. 1 updop.

Nastąpiło to rozporządzeniem z 29.05.2020 zmieniającym rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych (DzU poz. 962). Przedłużenie stosuje się do płatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31.12.2019 do 31.03.2020.

Wcześniejsze rozporządzenie MF z 31.03.2020 (DzU poz. 563) przedłużało ten termin do końca 5. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego i dotyczyło podatników, których rok podatkowy zakończył się do 31.01.2020. Rozporządzenie weszło w życie 29.05.2020.

 

Więcej aktualności znajdziesz na rachunkowosc.com.pl

 

Pozostałe aktualności