W imieniu Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce zapraszamy na seminarium pt.

Wyzwania i bariery w pracy biegłego 
z zakresu wyceny przedsiębiorstw

13 lutego 2024 r. 

Współorganizatorami wydarzenia są Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego.

UCZESTNICTWO W WYDARZENIU JEST BEZPŁATNE!

Program seminarium:

Wycena aktywów niematerialnych

9:00 – 09:40 – Specyfika i aspekty prawne wyceny składników niematerialnych, Rafał Witek, WTS Rzecznicy Patentowi Witek, Śnieżko i Partnerzy

09:40 – 10:20  – Wycena składników wartości niematerialnych dla celów sprawozdawczości finansowej (MSSF/MSR), dr Marcin Pęksyk, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

10:20 - 11:00 – Wycena aktywów niematerialnych w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych przedsiębiorstwa, Wojciech Langer, Grupa SORS Kancelaria Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Sp. z o.o.

11:00 – 11:30 – przerwa kawowa

Wycena spółek celowych

11:30 – 12:15 – Wycena spółek celowych - problemy metodyczne, prof. Tomasz Słoński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

12:15 – 13:00 – Wycena spółek celowych z sektora OZE, Radosław Depczyński, Foton Novelty Group S.A.

13:00 – 14:30 – obiad

LOKALIZACJA: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Sala 213 budynek "Z") i MS Teams.

Rejestracja:

Rejestracja na seminarium w formie stacjonarnej odbywa się do 6 lutego 2024.

Zgłoszenia do udziału w formule online trwa do 12 lutego 2024.

⇒FORMULARZ REJESTRACJNY⇐

Pozostałe aktualności