Siema!

Zapraszamy do udziału w aukcji, której celem jest wsparcie działań Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Co możesz wygrać?

Oferujemy książki ze Złotej Serii Rachunkowości Polskiej

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wydaje specjalną serię historyczną, obejmującą reprinty polskich dzieł, które w okresie pierwszej ich publikacji były nowatorskie i twórcze dla tej dziedziny.

Dotychczas w ramach serii ukazały się następujące reprinty dzieł:

  • Pawła Ciompy, Zarys ekonometryi i teorya buchalteryi z 1910 roku,
  • Juliusza Aua, Nauka rachunkowości dla potrzeb gospodarstwa wiejskiego zastosowanej z 1889 roku,
  • Teofila Seiferta, Polskie bilansoznawstwo z 1930 roku,
  • Tomasza Lulka, Teoretyczne podstawy księgowości kupieckiej z 1921 roku,
  • Andrzeja Bieńka, Zarys systematyki kosztów własnych z 1938 roku,
  • Stanisława Budnego, Buchhalteryę ułatwioną według metody Edmonda Degrange’a z 1826 roku i Naukę handlu krótko zebraną z 1829 roku.

Liczba osób, które mogą wziąć udział w realizacji aukcji: 1

Miejsce realizacji aukcji: wysyłka egzemplarzy złotej serii na podany adres.

O szczegółach poinformujemy zwycięzcę po zakończeniu aukcji.

Koszty związane z realizacją aukcji - koszty przesyłki pokrywa SKwP.

Zapraszamy do licytacji!
Dochód z licytacji zasili cel 32. Finału WOŚP: „Tu wszystko gra! OK!”.
Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych.
https://allegro.pl/oferta/zlota-seria-rachunkowosci-polskiej-15088574319

Pozostałe aktualności