19 stycznia 2024 r. prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) dr. hab. Stanisław Hońko, skarbnik SKwP Ewa Komorowska oraz prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (PIBR) Kamil Jesionowski wzięli udział w spotkaniu z wiceministrem finansów Jurandem Dropem. Tematem spotkania były regulacje w zakresie rachunkowości i audytu oraz nadzór publiczny nad rynkiem audytorskim.

Omówione zostały dotychczasowe doświadczenia w zakresie funkcjonowania nadzoru nad firmami audytorskimi i biegłymi rewidentami, sprawowanego przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego, w tym obszar współpracy Agencji z samorządem zawodowym biegłych rewidentów.

Zebrani rozmawiali również na temat implementacji unijnego prawa odnośnie dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (dyrektywa CSRD) i jej wpływu na obowiązki osób wykonujących te profesje – przygotowanie biegłych rewidentów do wykonywania atestacji tej sprawozdawczości i przygotowanie samorządu do merytorycznego i technicznego wsparcia.

Tematem spotkania była także przyszłość zawodu biegłego rewidenta i księgowego. Omówiono współpracę Ministerstwa Finansów z instytucjami zrzeszającymi biegłych rewidentów i księgowych w ramach projektów dotyczących ułatwienia dostępu do zawodu biegłego rewidenta oraz kierunków rozwoju zawodu księgowego. Uczestnicy poruszyli również kwestie zaangażowania obu organizacji w proces konsultacji projektów aktów prawnych w zakresie rachunkowości i audytu oraz prace Komitetu Standardów Rachunkowości.

Minister Jurand Drop podkreślił otwartość na konsultacje z interesariuszami w procesie stanowienia prawa oraz innych inicjatyw, które mają wpływ na kształtowanie mechanizmów rynkowych. Przedstawiciele instytucji zrzeszających biegłych rewidentów i księgowych zadeklarowali współpracę przy projektach realizowanych przez Ministerstwo Finansów, które mają wpływ na ich działalność.

Galeria

Pozostałe aktualności