Umowa o współpracy z Uniwersytetem Opolskim

Na Uniwersytecie Opolskim w Opolu, przy pl. Kopernika 11a, w Biurze Rektora UO w dniu 20 listopada 2023 roku, doszło do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Oddziałem Okręgowym w Opolu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce a Uniwersytetem Opolskim.

Umowę z ramienia uczelni podpisał Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk, natomiast ze strony Stowarzyszenia prezes Sebastian Kuś i dyrektor Ewa Anna Kąciak. W spotkaniu uczestniczył również skarbnik Zarządu i wykładowca uczelni Andrzej Dudziński.
Podpisanie umowy było konsekwencją rozmów i spotkań roboczych przedstawicieli opolskiego oddziału Stowarzyszenia z władzami Wydziału Ekonomicznego i władzami Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu, gdzie określono ramy ścisłej współpracy dotyczącej procesu kształcenia zarówno studentów UO, jak również uczestników kursów Stowarzyszenia w celu zwiększenia potencjału podmiotów podpisujących umowę oraz potencjału absolwentów na rynku pracy.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze.

Pozostaje teraz wdrożyć zapisy umowy i oczekiwać efektu synergii towarzyszącej tego typu współpracy.

Autor zdjęć: Sylwester Koral

  

24.11.2023

Pozostałe aktualności