Kolejny etap podatkowej rewolucji cyfrowej, polegającej na wprowadzeniu obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur i posługiwania się e-fakturami, dotyczy wszystkich podatników VAT. Skala wyzwań związana z tym etapem jest proporcjonalna do skali prowadzonej przez podatników działalności. Jak przygotować się na wyzwania na płaszczyźnie prawnej, organizacyjnej i technologicznej?

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 30 października 2023 r.

Pozostałe aktualności