Oddział Okręgowy w Warszawie SKwP wraz z Klubem Biegłych Sądowych zaprasza

9 maja br., w godz. 16:30–18:00 na odczyt online nt.

Tryb postępowania biegłego sądowego w przypadku postanowienia Sądu obniżającego wynagrodzenie za sporządzenie opinii

Odczyt poprowadzi radca prawny – Agata Duda-Bieniek.

Odczyt odbędzie się przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams.

Członków Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP, którzy chcą wziąć udział w odczycie prosimy o zapisywanie się poprzez panel członkowski, a pozostałych zainteresowanych o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: jkoslinska@skp-ow.com.pl

Do 8 maja br. na podany powyżej adres mailowy można dodatkowo przesyłać pytania dotyczące tematu odczytu, które zostaną przekazane prowadzącej.

Zapraszamy!

Pozostałe aktualności