Z okazji jubileuszu 30-lecia Oddziału Okręgowego w Toruniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 26 września 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży odbyła się konferencja „Rachunkowość przyszłości – uproszczenia versus rozszerzenia”.

Jubileusz był okazją do nadania wyróżnień:

  • Oddział Okręgowy w Toruniu otrzymał Honorowy Laur Jubileuszowy,
  • wręczono Złote i Srebrne Odznaczenia „Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

Nowo mianowani Dyplomowani Księgowi złożyli również przyrzeczenia.

Życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu przekazał goszczącym w Toruniu członkiniom i członkom Stowarzyszenia Księgowych w Polsce prezydent Torunia Michał Zaleski.

Fot. Sławomir Kowalski Fot. Sławomir Kowalski

Pozostałe aktualności