Kolejny program pomocowy Ministerstwa Funduszy i Polityku Regionalnej, który umożliwi udzielenie wsparcia przedsiębiorcom zmagającym się ze skutkami pandemii spowodowanej przez koronawirus, otrzymał akceptację Komisji Europejskiej. Jego budżet to 3 miliardy złotych.

 

3 mld dla dla firm

 

Chodzi o rozporządzenie MFiPR w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Pieniądze będą dzielone w ramach poszczególnych programów operacyjnych 2014-2020.

Mamy już zgodę Komisji na udzielanie pożyczek, mamy na wykorzystanie pieniędzy, które zostały z instrumentów zwrotnych stosowanych w latach 2007-2013, teraz KE zaakceptowała rozporządzenie dotyczące wsparcia dotacyjnego. Każde zatwierdzone rozporządzenie ma jakiś budżet, ale dla jasności – nie jest tak, że z każdą decyzją Brukseli przybywa nam pieniędzy. Operujemy kwotą, jaka pozostała nam do zainwestowania z budżetu na lata 2014-2020. Łącznie w krajowych i regionalnych programach może to być około 30-40 miliardów złotych – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

O co zatem chodzi z tymi rozporządzeniami i dlaczego decyzje Komisji Europejskiej są tak ważne?

Podam przykład. W najbliższych dniach ruszą pożyczki płynnościowe, na które przekazaliśmy do BGK 400 milionów złotych z programu Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorcy, którzy z nich skorzystają, będą mieli do zwrotu wyłącznie pożyczony kapitał, bez żadnych kosztów i prowizji. Razem z pożyczką dostaną dotację na spłatę odsetek. Uzgodnienie zasad takiego działania z Komisją sprawia, że pieniądze, które przeznaczamy na wsparcie przedsiębiorców – obrotowe czy inwestycyjne – wydajemy zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. Nikt nam, ani firmom nie zarzuci, że działamy w sposób nieuprawniony – wyjaśnia minister Jarosińska-Jedynak.

Rozporządzenie wprowadza nowe, antykryzysowe zasady inwestowania pieniędzy unijnych i jest elementem Funduszowego Pakietu Antywirusowego. Gdy wejdzie w życie, możliwe będzie:

  • udzielanie pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej (to wsparcie podobne do dotacji, ale podlegające zwrotowi w całości albo w części),
  • wykorzystanie przez przedsiębiorców pomocy nie tylko na cele inwestycyjne, lecz także na kapitał obrotowy, czyli na bieżące działanie przedsiębiorstwa,
  • otrzymanie pomocy również przez przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem pandemii, co jest odstępstwem od ogólnego zakazu udzielania wsparcia unijnego przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji,
  • wysoka maksymalna kwota pomocy możliwej do uzyskania – do 800 tysięcy euro na jednego przedsiębiorcę, niezależnie od wartości obrotów czy kosztów zatrudnienia pracowników.

Rozporządzenie wejdzie w życie po dostosowaniu go do decyzji Komisji Europejskiej i zakończeniu krajowej ścieżki legislacyjnej.

Pozostałe aktualności