Stowarzyszenie Księgowych Oddział Okręgowy w Gorzowie Wlkp. zaprasza na bezpłatny odczyt na temat:

Nowelizacja w prawie pracy
19 kwietnia 2023 r., godz. 11.00-12.00

WYKŁADOWCA:

ALDONA WIEJAK-GŁUSZKO - prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyła aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie w latach 2008-2019, gdzie udzielała porad prawnych, przygotowywała analizę i opinie prawne z zakresu prawa pracy, zajmowała się współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe). Współpracowała z lokalnymi mediami oraz brała czynny udział akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych.

Wymagania techniczne: komputer z kamerą i głośnikiem, dostęp do Internetu (przeglądarka Chrome lub Edge).

Odczyt odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Dzień przed odczytem prześlemy na podany adres email, zaproszenie z linkiem do logowania.

Pozostałe aktualności