27. wydanie przewodnika po zasadach sporządzania rocznego sprawozdania finansowego poleca prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Barbara Misterska-Dragan.
W publikacji szczegółowo omówiono tematykę:
- zamykania ksiąg rachunkowych,
- wyceny aktywów i pasywów,
- elektronicznej formy sprawozdania finansowego i sprawozdania z badania (w tym zasad podpisywania i przekazywania),
- przygotowania do badania rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,
- sporządzania poszczególnych elementów rocznego sprawozdania finansowego jednostek mikro, małych i dużych, a także sprawozdania z działalności,
- ustalania podatku odroczonego,
- ustalania i opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej.

Wydanie papierowe z dostępem elektronicznym

Autorzy: Justyna Adamczyk, Agnieszka Anna Baklarz, Maria Borkowska, Zdzisław Fedak, Katarzyna Jędrzejewska, Anna Koleśnik, Przemysław Mućko, Andrzej Netter, Agata Paul, Andrzej Skórzewski, Aleksander Woźniak

 

 

 

Pozostałe aktualności

close