Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 990) do 28 czerwca br. przedłużone zostało zawieszenie stacjonarnej działalności edukacyjnej jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informujemy jednocześnie, że Stowarzyszenie Księgowych w Polsce otrzymało od Ministerstwa Edukacji Narodowej odpowiedź na pismo z dnia 1 czerwca br. w sprawie podjęcia przez ministerstwo działań i wprowadzenie stosownych zmian prawnych umożliwiających prowadzenie zajęć przez placówki kształcenia ustawicznego w formie tradycyjnej z uwzględnieniem niezbędnych ograniczeń i zasad bezpieczeństwa. Więcej informacji znajdą Państwo w Aktualnościach - Odpowiedź MEN w sprawie prowadzenie zajęć przez placówki kształcenia ustawicznego w formie tradycyjnej.

Przypominamy również, że pomimo przedłużenia okresu realizacji działalności edukacyjnej za pośrednictwem metod i technik kształcenia na odległość,  w niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego SKwP możliwe jest przeprowadzanie egzaminów w trybie stacjonarnym, z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarno-epidemicznych. Więcej informacji znajdą Państwo w Aktualnościach - Odpowiedź MEN w sprawie możliwości przeprowadzania przez placówki SKwP egzaminów w trybie stacjonarnym.

Informujemy także,  że w biurze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Instytucie Certyfikacji Zawodowej Księgowych prowadzone są dyżury. W związku z zaleceniami dotyczącymi dystansu społecznego i reżimu sanitarnego jesteśmy do Państwa dyspozycji telefonicznie i mailowo.

Numery telefonów kontaktowych:
+48 782 903 019,
+48 606 631 700.
Maile:
sekretariat@skwp.pl,
biuro@skwp.pl.

Pozostałe aktualności