Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zaprasza na konferencję zorganizowaną z okazji

115-lecia działalności zawodowych organizacji księgowych na ziemiach polskich.

Spotkanie stanowi realizację idei, przyświecającej działalności Stowarzyszenia,

związanej z racjonalną i owocną współpracą przedsiębiorców oraz księgowych.

Na konferencji poruszane będą kwestie, dotyczące zmian wprowadzonych tzw. Polskim Ładem, oraz

nowelizujących je regulacji, a także niezwykle istotna sprawa związana z uregulowaniem zawodu księgowego.

Pierwszy dzień konferencji jest przeznaczony głównie dla przedsiębiorców, drugi – dla księgowych, choć obydwa są ważne dla obu środowisk.

Zarejestruj się!

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Zapraszamy.

Pozostałe aktualności