Omawiane zagadnienia:
1. PIT wg skali/liniowy/ryczałt plus składka zdrowotna
2. Co wybrać i jak wybrać? Kiedy skala, kiedy liniowy, kiedy ryczałt?
3. Kierunki optymalizacji np. defragmentacja biznesu, tworzenie struktur
4. Jak planowanie finansowe może pomóc w optymalizacji?
Termin: 28.04.2022 r., godz. 17:00
Zapraszamy!

Pozostałe aktualności