fot. Pixabay

Zapraszamy Państwa do udziału w akcji SKwP, wspierającej księgowych.

Tu znajdą Państwo informacje o NIEODPŁATNYCH inicjatywach Stowarzyszenia, dotyczących tzw. Polskiego Ładu.

 

Data
i godzina
Temat i inne informacje Tryb  Uczestnicy 
Oddział Wielkopolski w Poznaniu
 20.01.2022 r.,  godz. 10.00

pierwsze spotkanie

Cykl spotkań poświęcony aktualnym zmianom w prawie dla księgowych online

cykl spotkań dla członków oddziału

Oddział Okręgowy w Warszawie SKwP
21.01.2022 r.,

godz. 16:30

Wynagrodzenia w świetle Polskiego Ładu

– wybrane zagadnienia

prelegent: Elżbieta Młynarska-Wełpa

(Klub Nauczycieli Przedmiotów Ekonomicznych OO w Warszawie SKwP)

online dyrektorzy, kadra pedagogiczna
Oddział we Włocławku
21.01.2022 r., godz. 16:30

Zmiany wprowadzone Polskim Ładem od 2022 r.

online spotkanie dla członków oddziału
Oddział Okręgowy w Warszawie SKwP
25.01.2022 r.,

godz. 16:30

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców Polski Ład dla przedsiębiorców – co zmieniło się w opodatkowaniu dla osób fizycznych i osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą

prelegent: Aneta Lech i Katarzyna Tomala

(OO w Warszawie SKwP wraz z Komisją Biur Rachunkowych)

online członkowie SKwP oraz przedsiębiorcy zgłoszeni przez tych członków (np. przedstawiciele zarządów lub właścicieli podmiotów gospodarczych prowadzonych przez biura rachunkowe będące członkami SKwP, lub których właściciele są członkami SKwP)
Oddział Okręgowy w Toruniu SKwP
25.01.2022 r., godz.16:30 Zaliczka na podatek dochodowy na listach płac w 2022 roku online wydarzenie otwarte – odczyt

link do wydarzenia!

Oddział Dolnośląski we Wrocławiu SKwP
26.01.2022 r., godz. 16:00 NOWY ŁAD W PŁACACH – Ulga dla klasy średniej online członkowie SKwP

więcej informacji

Oddział Okręgowy w Warszawie SKwP
26.01.2022 r.,

godz. 14:00

Lista płac w 2022 r. – wybrane zagadnienia

prelegent: Elżbieta Młynarska-Wełpa

(Koło Członkowskie Biur Rachunkowych OO w Warszawie SKwP)

online członkowie OO w Warszawie SKwP
Oddział Okręgowy w Krakowie SKwP
26.01.2022 r.,

godz. 16:00

Ład czy nieład?

online bezpłatny webinar
Oddział Okręgowy w Warszawie SKwP
26.01.2022 r.,

godz. 16:30

Spotkanie informacyjne dla osób zatrudnionych na umowach o pracę i umowach zlecenia

Wynagrodzenia w 2022 roku – dla pracowników zatrudnionych na umowach o pracę i umowach zlecenia

prelegent: Elżbieta Młynarska-Wełpa i Ewa Skórzewska

(OO w Warszawie SKwP wraz z Komisją Biur Rachunkowych)

online

członkowie SKwP oraz osoby zgłoszone przez tych członków (np. pracownicy klientów biur rachunkowych)

Oddział Podkarpacki w Rzeszowie
27.01.2022 r.

Podatek dochodowy (PIT,CIT), zmiany wynikające z przepisów podatkowych po 1 stycznia br., związanych z Polskim Ładem

Odpowiedzi na pytania przez ekspertów Podkarpackiej Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

online cykl spotkań dla członków oddziału
Oddział Wielkopolski w Poznaniu
28.01.2022 r. Świadczenia krótkoterminowe – zmiany od 01.01.2022 r. online wydarzenie otwarte
webinarium z ZUS
31.01.2022 r. Składka zdrowotna dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą od roku 2022 online

wydarzenie otwarte

Oddział Okręgowy w Legnicy SKwP

1.02.2022 r.,
godz. 10:00
Uprawnienia związane z rodzicielstwem
wg NOWEGO ŁADU

online

wydarzenie otwarte
więcej informacji

9.02.2022 r.,
godz. 10:00

Najnowsze zmiany w przepisach
od 1.01.2022 r. 

online

wydarzenie otwarte
webinarium z ZUS
więcej informacji

Oddział Dolnośląski we Wrocławiu SKwP

2.02.2022 r.,

godz. 16:00

NOWY ŁAD W PŁACACH – Mechanizm obniżania składki zdrowotnej online

członkowie SKwP

więcej informacji

15.02.2022 r.,

godz. 13:00

Spółka komandytowo-akcyjna w Polskim Ładzie online

członkowie SKwP

spotkanie dedykowane dla biur rachunkowych – ich właścicieli/współwłaściciel

więcej informacji

24.02.2022 r.,

godz. 16:00

NOWY ŁAD W PŁACACH – PIT 0 dla pracownika

online członkowie SKwP

więcej informacji

8.03.2022 r.,

godz. 16:00

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – ważne obowiązki dla biur rachunkowych

online

członkowie SKwP

więcej informacji

Zapraszamy!

 

Pozostałe aktualności

close