W dniu 24 sierpnia 2021 r. odbyło się robocze spotkanie władz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z przedstawicielami Ministerstwa Finansów.

Tematem spotkania było omówienie bieżących kwestii dotyczących wzajemnej współpracy, w tym działań na rzecz podniesienia rangi zawodu księgowego. SKwP reprezentowali: Jerzy Koniecki - prezes Zarządu Głównego oraz dr Stanisław Hońko - wiceprezes Zarządu Głównego.

Pozostałe aktualności