Uwaga! W związku z epidemią COVID-19 przedsiębiorcy mają więcej czasu na sporządzenie, podpisanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, a następnie jego złożenie do KRS.  Dla większości spółek (z wyjątkiem tych podlegających ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym) terminy zostały przedłużone o 3 miesiące. W związku z tym, sprawozdanie finansowe za 2021 rok, jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, należy:

  • sporządzić i podpisać do 30 czerwca 2021 roku (termin przedłużony o 3 miesiące)
  • zatwierdzić do 30 września 2021 roku (termin przedłużony o 3 miesiące)
  • złożyć do KRS w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia, czyli nie później niż do 15 października 2021 roku.

więcej informacji na stronie:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-prowadzic-ksiegowosc/kto-i-kiedy-musi-skladac-sprawozdania-finansowe-do-krs/kto-i-kiedy-musi-skladac-sprawozdania-finansowe-do-krs#5

Pozostałe aktualności