• emerytury nie wlicza się do dochodu osoby niepełnosprawnej, ustalanego dla potrzeb ulgi rehabilitacyjnej.
  • Podobnie jest z alimentami na dzieci i świadczeniem uzupełniającym, określonymi w ustawie PIT, a także z zasiłkiem pielęgnacyjnym.
  • Dopiero tak ustalony dochód nie może przekroczyć 13 200 zł za 2019 r.

Zgodnie z przepisami o 13. emeryturze[1] nie wlicza się jej do dochodu osoby niepełnosprawnej, który ustala się dla potrzeb ulgi rehabilitacyjnej. Ma to znaczenie dla podatników mających na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, które w 2019 r. otrzymały 13. emeryturę.

Jak obliczyć dochód osoby niepełnosprawnej

Przy obliczaniu dochodu osoby niepełnosprawnej – dla ustalenia, czy pozostaje ona na utrzymaniu innej bliskiej osoby – nie bierze się zatem pod uwagę zarówno 13. emerytury (zgodnie z przepisami o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.), jak i innych dochodów:

  • alimentów na rzecz dzieci[2]
  • świadczenia uzupełniającego[3] oraz
  • zasiłku pielęgnacyjnego.

Dopiero tak ustalony dochód nie może przekroczyć 13 200 zł za 2019 r.

[1] art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (Dz. U. poz. 743)

[2] o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy PIT

[3] o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 100a

Pozostałe aktualności