Bądźcie z nami online 11 marca 2021 r. !!!

Bezpieczny księgowy - o pułapkach prawnych czyhających na księgowych oraz o tym jak ich unikać …

Wszystkich członków Oddziału Dolnośląskiego SKwP zapraszamy na bezpłatną konferencję online pod hasłem „Bezpieczny księgowy”.

Konferencja to okazja do zaprezentowania pułapek prawnych, na które narażony jest księgowy w swojej pracy oraz sposobów ich unikania. W tej kwestii wypowiedzą się zaproszeni specjaliści.

Wyślij zgłoszenie na adres: konferencja@wroclaw.skwp.pl, a otrzymasz link do wydarzenia.

W mailu podaj imię, nazwisko oraz adres mailowy na który wyślemy link do wydarzenia.

                                                                                   PROGRAM                    

Godziny Temat Prelegent
9,00 – 9,10 Inauguracja konferencji

Wprowadzenie do tematyki konferencji

dr Monika Król-Stępień, wiceprezes OD SKwP
9,10 – 9,20 Otwarcie konferencji prof. dr hab. Zbigniew Luty, prezes OD SKwP 
9,20 – 10,05 Cywilnoprawna odpowiedzialność księgowego w świetle umów zawieranych z klientami dr Krzysztof Staniek, Michał Staniek, Wojciech Frankiewicz - Staniek i Partnerzy
10,05 – 10,50 Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa księgowego dr Krzysztof Staniek, Michał Staniek, Wojciech Frankiewicz - Staniek i Partnerzy
10,50 – 11,05 PRZERWA  
11,05 – 11,50 Biuro rachunkowe a ochrona danych osobowych i przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Wojciech Frankiewicz - Staniek i Partnerzy
11,50 – 12,35 Studium przypadków odpowiedzialności księgowego dr Krzysztof Staniek, Michał Staniek, Wojciech Frankiewicz - Staniek i Partnerzy
12,35 – 13,20 Współpraca księgowego z doradcą podatkowym – wybrane zagadnienia dr Krzysztof Biernacki, członek Zarządu DO KIDP
13,20 – 13,40 Podsumowanie konferencji dr Monika Król-Stępień, wiceprezes OD SKwP

 

WYKŁADY PROWADZĄ:

dr MONIKA KRÓL-STĘPIEŃ

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finanse, biegły rewident, wykładowca akademicki, trener na stałe współpracujący m.in. ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Polską Izbą Biegłych Rewidentów, Krajową Izbą Doradców Podatkowych w zakresie szkoleń obligatoryjnych, procedur poprawnego zamykania ksiąg i sporządzania sprawozdań finansowych oraz specjalistycznych szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków.
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oddział Dolnośląski, Członek Zarządu firmy audytorskiej Quatro sp. z o.o.
Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przekształceniach podmiotów gospodarczych, wycenach podmiotów gospodarczych, zagadnieniach audytu wewnętrznego oraz prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych w tym z udziałem kapitału zagranicznego. Specjalista stale podnoszący poziom wiedzy poprzez udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz licznych szkoleniach z zakresu rachunkowości i audytu.

 

 

hhhhhh

WOJCIECH FRANKIEWICZ

Adwokat, absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunkach Prawo oraz Filologia Angielska. Posiada niemal 6-letnią praktykę prawniczą, w trakcie której realizował projekty dla dużych i średnich przedsiębiorców. Łączy szerokie kompetencje w obszarach prawa gospodarczego, prawa cywilnego oraz prawa pracy. W ramach bieżącej obsługi przedsiębiorców przygotowuje i negocjuje kompleksowe umowy, obejmujące m.in. kontrakty na stworzenie / wdrożenie określonych rozwiązań informatycznych. Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianej obsługi korporacyjnej – opracowuje założenia i przeprowadza projekty restrukturyzacyjne (połączenia, przekształcenia przedsiębiorstw) oraz uczestniczy w procesach związanych ze zmianą struktury właścicielskiej podmiotów (w tym wchodzących w skład rozbudowanych, międzynarodowych grup kapitałowych). Uczestnik procesów due diligence oraz projektów mających na celu nabycie / zbycie przedsiębiorstwa.
Wojciech kompleksowo doradza działom HR (nawiązanie/rozwiązanie zatrudnienia, przygotowanie regulacji i polityk wewnątrzzakładowych, opiniowanie umów z APT i też podmiotami świadczącymi usługi związane z HR, np. kadrowo-płacowe, rekrutacyjne, benefitowe itp.). Przeprowadził szereg projektów związanych z ochroną danych osobowych (implementacja oraz kontrola prawidłowości wdrożenia RODO) oraz realizuje projekty mające na celu pozyskiwanie wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej.

MICHAŁ STANIEK

Radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. Współzałożyciel marki Staniek & Partners – Law for Industry.
W swojej praktyce zawodowej z powodzeniem łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Specjalizuje się w strategicznym doradztwie przy złożonych projektach. Jego doświadczenie obejmuje m.in. wsparcie klientów w procesach restrukturyzacyjnych oraz budowanie transgranicznych modeli rozliczeń podmiotów działających w międzynarodowych grupach kapitałowych. Aktywnie działa w obszarach związanych z ulgami na nowe technologie i innowacyjność.
Nie unika sali sądowej, z sukcesami reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach przed organami podatkowymi.
Oprócz działalności doradczej prowadzi także szkolenia z zakresu prawa podatkowego – stały współpracownik największych firm szkoleniowych w Polsce, a także wykładowca na uczelniach wyższych.

 

 

dr KRZYSZTOF STANIEK

Doktor nauk prawnych, radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. Współzałożyciel marki Staniek & Partners – Law for Industry.
Przez kilkanaście lat jako prezes zarządu oraz dyrektor zarządzający kierował dużymi holdingami spółek z branży produkcyjnej. Na bieżąco zajmował się prawnymi i podatkowymi wyzwaniami związanymi z działalnością produkcyjną zarządzanych przez siebie spółek, zarówno na terenie UE jak i poza nią. Doświadczenie w biznesie łączy z praktyką prawniczą – przeprowadził szereg procesów inwestycyjnych oraz restrukturyzacyjnych, a także kierował przebiegiem budowy zakładów produkcyjnych. Realizował skomplikowane transakcje przejęć i łączenia spółek. Z powodzeniem negocjował umowy na wszystkich kontynentach.
Posiada bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym, zarówno w kwestiach bieżących jak i operacyjnych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw. Dysponuje szerokimi kompetencjami potrzebnymi do przeprowadzania strategicznych optymalizacji podatkowych. Od wielu lat współpracuje z biurem biegłych rewidentów. Zrozumienie biznesu i problemów praktyki nie przeszkadza mu w rozwijaniu pasji naukowej. Jego zainteresowania w tym zakresie oscylują wokół procesów przejęć i łączenia spółek, ze szczególnym uwzględnieniem ich transgranicznych połączeń. Posiada bogaty warsztat kompetencji menedżerskich.

 

dr KRZYSZTOF BIERNACKI

Doradca podatkowy oraz adiunkt Katedry Finansów, Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk ekonomicznych oraz magister prawa. Obecnie łączy pracę naukową z praktyką w ramach prowadzonej Kancelarii Initium na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie obsługi podatkowej oraz prawa cywilnego i handlowego. Specjalizuję się w transakcjach przekształceń przedsiębiorstw, w tym restrukturyzacji firm, sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych oraz rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor licznych publikacji z zakresu opodatkowania oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw w czasopismach ogólnopolskich oraz specjalistycznych. Wykładowca oraz trener na seminariach i warsztatach poświęconych zagadnieniom prawa podatkowego i zarządzania finansami przedsiębiorstw. Członek Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

 

Partnerami naszej konferencji są:

   Oddział Dolnośląski

 

 

 

Pozostałe aktualności

close