KONFERENCJA ONLINE DLA NAUCZYCIELI

11 kwietnia 2024 r.

Nauczycieli przedmiotów zawodowych w obrębie zawodów technik ekonomista, technik rachunkowości oraz powiązanych przedmiotów zawodowych zapraszamy 11 kwietnia 2024 roku na konferencję online „Sztuczna inteligencja w biznesie – wpływ na rynek pracy ekonomistów i księgowych”.

Głównym celem konferencji organizowanej przez oddziały okręgowe Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Łodzi i Warszawie oraz Centrum Edukacji Nauczycieli jest przybliżenie nowych trendów występujących w obszarze zawodów związanych z ekonomią, a w szczególności z rachunkowością.

To także możliwość współpracy, wymiany doświadczeń między nauczycielami ze szkół kształcących w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości a Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, skupiającym w swoim gronie księgowych.

Cele spotkania są spójne z priorytetami Ministra Edukacji Narodowej dotyczącymi podniesienia jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych poprzez zaangażowanie zarówno nauczycieli, pracodawców, jak i organizacji pozarządowych w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. 
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w wydarzeniu do 3 kwietnia 2024 r. 
na adres e-mailowy:konferencja@skp-ow.com.pl

Agenda konferencji:

9:30–9:45 – otwarcie spotkania; wystąpienia Prezesa Zarządu Głównego SKwP dr hab. prof. US. Stanisława Hońki oraz Prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP Katarzyny Tomali

9:45–10:30„Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia dla księgowych”; wykładowca: dr hab. prof. US Stanisław Hońko – doradca podatkowy

10:30–11:15„KSeF a kwestie prawne i podatkowe”; wykładowca: Agnieszka Piotrowska – biegły rewident

11:15–11:30 – przerwa

11:30–12:15„Wpływ KSeF na wewnętrzne procesy w przedsiębiorstwie”; wykładowca: Joanna Podkówka-Sędek – specjalista w zakresie prawa podatkowego

12:15–13:00„Robotyzacja i sztuczna inteligencja w biznesie – wpływ na rynek pracy ekonomistów i księgowych”; wykładowca: Agnieszka Gajewska – biegły rewident

13:00–13:30 – przerwa

13:30–14:30„Wpływ zastosowania sztucznej inteligencji na rynek pracy”; panel dyskusyjny moderowany przez Agnieszkę Gajewską

14:30–14:45 – zamknięcie konferencji; wystąpienie Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Łodzi SKwP Bożeny Wilk

Pozostałe aktualności