Szanowni Państwo,

już po raz 10 mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Rajdzie organizowanym przez Klub Biur Rachunkowych przy Oddziale Dolnośląskim SKwP we Wrocławiu.

10.Rajd Biur Rachunkowych SKWP NADODRZE 2021 odbędzie się w celu uczczenia DNIA KSIĘGOWEGO 2021 w Oddziale Dolnośląskim.

 

Organizator:
Klub Biur Rachunkowych przy Oddziale Dolnośląskim Stowarzyszenia Księgowych w Polsce we Wrocławiu.

Cele Rajdu:

 • uczczenie Dnia Księgowego, 114-lecia zorganizowanego ruchu księgowych na ziemiach polskich i 64-lecia SKwP na Dolnym Śląsku,
 •  integracja środowiska księgowych, ich rodzin i przyjaciół,
 • poznanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych Nadodrza,
 • promocja turystyki aktywnej, rekreacji i zdrowego trybu życia.

Czas trwania Rajdu: 5–30.06.2021 r. 

 • Miejsca i przebieg tras:
  - Ze względu na trwający stan epidemii Covid-19 Rajd odbywa się jako impreza indywidualna, bez punktów wspólnych startu, noclegów i zakończenia.
  - Trasy Rajdu uczestnicy ustalają we własnym zakresie przy zachowaniu warunku, że zlokalizowane są one na terenie Nadodrza (województwa: śląskie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie i zachodniopomorskie).
  - Możliwe jest wielokrotne uczestniczenie w Rajdzie, przez odbycie wędrówek w dowolnych dniach jego trwania; w takim przypadku należy przesłać zgłoszenia odrębnie na każdy dzień udziału w Rajdzie.
  - Podczas wędrówki wybraną trasą uczestnicy Rajdu zobowiązani są do zachowania obowiązujących ze względu na stan epidemii indywidualnych środków bezpieczeństwa.
 • Uczestnicy:
  osoby prowadzące biura rachunkowe, pracownicy biur rachunkowych oraz inni księgowi i sympatycy SKwP, indywidualnie lub z rodzinami/przyjaciółmi (z zachowaniem ograniczeń wprowadzonych w związku z trwającą epidemią Covid-19); niepełnoletni wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 • Koszt udziału:
  Uczestnicy ponoszą koszty dojazdu, noclegów, wyżywienia, wstępów i innych ustalonych przez siebie wydatków.
 • Ubezpieczenie:
  uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność i obowiązani są do posiadania indywidualnego ubezpieczenia wypadkowego.
 • Zgłoszenie udziału:
  Podpisane zgłoszenie należy wysłać drogą elektroniczną, według załączonego wzoru na adres biuro@wroclaw.skwp.pl. Wypełnione i podpisane zgłoszenie należy wysłać przed zaplanowaną wycieczką.
 • Świadczenia dla uczestników:
  - znaczek Rajdu,
  - potwierdzenie punktów odznak turystyki kwalifikowanej według ich regulaminów,
  - nagrody trafią do 10 osób, które prześlą najciekawsze relacje z wycieczek (zdjęcia wraz z krótką relacją):
  - 5 wyróżnień w formie bonu, uprawniających do udziału w szkoleniach jednodniowych organizowanych przez Oddział Dolnośląski SKwP do wykorzystania do 31.12.2021 r.,
  - 5 nagród rzeczowych.

Wszystkie nagrody zostaną przyznane przez Prezydium Zarządu Oddziału Dolnośląskiego SKwP.

Jak się zapisać ?

Wystarczy wysłać wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia i Regulamin Rajdu  (poniżej w załączeniu) na adres rajd@wroclaw.skwp.pl 

Warunki uznania udziału w 9. Rajdzie Biur Rachunkowych SKwP NADODRZE'2021

1. Podstawą uzyskania świadczeń jest odbycie co najmniej jednej udokumentowanej zdjęciami wycieczki (zdjęcia + krótka relacja). Zdjęcia wraz z relacją należy przesyłać na adres: rajd@wroclaw.skwp.pl
2. Relacja Uczestników Rajdu z trasy będzie na bieżąco aktualizowana przez Oddział Dolnośląski SKwP.
3. Wszystkie przesłane zdjęcia i wpisy zostaną umieszczone na stronie Oddziału Dolnośląskiego www.wroclaw.skwp.pl oraz po zalogowaniu się do Serwisu Informacyjnego na stronie www.wroclaw.skwp.pl. Relację będzie można śledzić również na facebooku

Kontakt w sprawie informacji dodatkowych:
Komandor Rajdu – Janusz Turakiewicz, Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK Nr 2241, janusz@turakiewicz.eu

 

Życzymy dobrej pogody i dobrej zabawy !!!

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski

Pozostałe aktualności