Reviewers of articles submitted to be published in ZTR in 2012

Polish reviewers:

 • prof. dr hab. Ksenia Czubakowska (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Dorota Dobija, profesor Akademii Leona Koźmińskiego
 • prof. dr hab. Mieczysław Dobija (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • dr hab. Waldemar Dotkuś, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • dr hab. inż. Tadeusz Dudycz, profesor Politechniki Wrocławskiej
 • dr Tomasz Dyczkowski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Danuta Dziawgo (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr hab. Ewa Hellich (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • dr hab. Gabriela Idzikowska, profesor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Pabianicach
 • dr hab. Radosław Ignatowski, profesor Uniwersytetu Łódzkiego
 • dr Przemysław Kabalski (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Andrzej Kardasz, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • dr hab. Mirosław Krajewski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr Bartosz Kurek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • dr hab. Przemysław Lech, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr hab. Monika Marcinkowska, profesor Uniwersytetu Łódzkiego
 • prof. dr hab. Teresa Martyniuk (Uniwersytet Gdański)
 • dr Jan Michalak (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Edward Nowak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • dr Ryszard Orliński (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu)
 • dr hab. Józef Pfaff, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • dr hab. Andrzej Piosik, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • dr Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • prof. dr hab. dr h.c. US Kazimierz Sawicki (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Wanda Skoczylas, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego
 • prof. dr hab. Sławomir Sojak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr Marta Stępień (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • dr hab. Ewa Śnieżek, profesor Uniwersytetu Łódzkiego
 • prof. dr hab. Maciej Urbaniak (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Dariusz Wędzki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • prof. dr hab. Kazimiera Winiarska (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Piotr Wójtowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Foreign reviewers:

 • prof. dr Jaan Alver (Tallinn University of Technology, Estonia)
 • prof. dr Borja Amor-Tapia (Universidad de Extremadura, Hiszpania)
 • prof. dr Ceslovas Christauskas (Kaunas University of Technology, Litwa)
 • prof. dr Erkki K. Laitinen (University of Vaasa, Finlandia)
 • dr Uwe Nölte (Duale Hochschule Baden-Württemberg, Karlsruhe, Niemcy)
 • prof. dr Jari Paranko (Tampere University of Technology, Finlandia)
 • prof. dr Maria T. Tascon Fernandez (Universidad de León, Hiszpania)
 • prof. dr Ing. Milos Tumpach (University of Economics in Bratislava, Słowacja)