Stowarzyszenie Księgowych w Polsce to najstarsza i największa polska organizacja skupiająca przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. Stowarzyszenie kontynuuje tradycje społeczno-zawodowych organizacji księgowych, działających na terenie ziem polskich od 1907 roku. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi datami w historii SKwP.

Przybliżamy sylwetki wybitnych działaczy Stowarzyszenia, pełniących najwyższą funkcję - prezesa Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (od początku jego istnienia).

Działalność naszej Organizacji opiera się przede wszystkim na pracy społecznej działaczy Stowarzyszenia. W ich szeregach było wielu wybitnych przedstawicieli świata nauki i praktyki. Pamiętając o tych, którzy odeszli prezentujemy ich sylwetki.

Tutaj prezentujemy garść ciekawych informacji na temat zawodu księgowego, członków Stowarzyszenia oraz jego działalności.