Miesięcznik „Rachunkowość” to specjalistyczne czasopismo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, poświęcone zagadnieniom z zakresu sprawozdawczości i rewizji finansowej oraz księgowości. Na jego łamach poruszane są też tematy powiązane – m.in. z dziedziny podatków, ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego – stanowiące przedmiot zainteresowania księgowych, audytorów i doradców podatkowych. Co kwartał publikowane są również „Audytor” (dodatek redagowany we współpracy z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów) i „Świat Księgowych” (periodyk Stowarzyszenia Księgowych w Polsce), a w ramach dodatków specjalnych m.in. kalendarium terminów podatkowych, kalendarium obowiązków wobec ZUS, sektorowe wskaźniki finansowe.

Prenumeratorzy miesięcznika „Rachunkowość” otrzymują stały dostęp (także elektroniczny) do fachowych artykułów i konsultacji. Są na bieżąco z przepisami, interpretacjami organów podatkowych i ZUS oraz wyrokami sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego.

 

Redakcja merytoryczna: Anna Koleśnik, dr Zdzisław Fedak

Komisja Programowa: prof. dr hab. Waldemar Gos (przedwodniczący), prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski, mgr Krzysztof Burnos, dr Teresa Cebrowska, mgr Joanna Dadacz, mgr Józef Dudek, dr Władysław Fałowski, prof. UŁ dr hab. Radosław Ignatowski, dr Renata Sochacka, prof. dr hab. Krystyna Gertruda Świderska, mgr Franciszek Wala, dr Jolanta Wiśniewska, mgr Zbigniew Żurek

Format: A4