Miesięcznik „Rachunkowość” to specjalistyczne czasopismo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, poświęcone zagadnieniom z zakresu sprawozdawczości i rewizji finansowej oraz księgowości. Na jego łamach poruszane są też tematy powiązane – m.in. z dziedziny podatków, ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego – stanowiące przedmiot zainteresowania księgowych, audytorów i doradców podatkowych. Co kwartał publikowane są również „Audytor” (dodatek redagowany we współpracy z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów) i „Świat Księgowych” (periodyk Stowarzyszenia Księgowych w Polsce), a w ramach dodatków specjalnych m.in. kalendarium terminów podatkowych, kalendarium obowiązków wobec ZUS, sektorowe wskaźniki finansowe.

Prenumeratorzy miesięcznika „Rachunkowość” otrzymują stały dostęp (także elektroniczny) do fachowych artykułów i konsultacji. Są na bieżąco z przepisami, interpretacjami organów podatkowych i ZUS oraz wyrokami sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego.

 

Redakcja merytoryczna: Anna Koleśnik, dr Zdzisław Fedak

Format: A4