Dotychczas ukazały się:

  • Stanisław Budny, Buchhalterya ułatwiona według metody Edmonda Degrange’a, Nauka handlu krótko zebrana, wydany w 2023 r.,
  • Andrzej Bieniek, Zarys systematyki kosztów własnych, wydany w 2022 r.,
  • Tomasz Lulek, Teoretyczne podstawy księgowości kupieckiej, wydany w 2020 r.,
  • Luca Pacioli, Tractatus XI. De Computis et Scripturis - Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità, z XV wieku, wydany w 2007 r. (tłumaczenie),
  • Paweł Ciompa, Zarys ekonometrii i teoria buchalterii, z 1910 r., wydany w 2017 r. (wstęp – prof. dr hab. Sławomir Sojak, prof. UMK w Toruniu),
  • Juliusz Au, Nauka Rachunkowości dla potrzeb gospodarstwa wiejskiego zastosowanej, z 1889 r., wydany w 2018 r., (naukowa edycja tekstu – dr hab. Mikołaj Turzyński, prof. UŁ),
  • Teofil Seifert, Polskie bilansoznawstwo, z 1930 r., wydany w 2019 r. (wstęp – dr hab. Waldemar Dotkuś, prof. UE we Wrocławiu).

close