"Pierwszy numer Świata Księgowych ukazał się ponad 13 lat temu. W tym czasie ewoluowała nasza organizacja, a wraz z nią i pismo. W pierwszych numerach zapowiadaliśmy wprowadzenie „Kodeksu zawodowej etyki w  rachunkowości” (przyjętego w  2007 roku), mającego obecnie ponad 26,5 tys. sygnatariuszy.

Wieloletnie starania Stowarzyszenia o wprowadzenie prawnych uregulowań zawodu księgowego nie przyniosły efektów, wręcz przeciwnie – pięć lat temu tzw. ustawa deregulacyjna zniosła obowiązek posiadania uprawnień Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, uwalniając zawód, który teraz może wykonywać w zasadzie każdy.

Dlatego, dbając o rangę zawodu księgowego, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i społeczne zaufanie, jakim powinien cieszyć się księgowy, Stowarzyszenie najpierw wprowadziło autorski program certyfikacji zawodu księgowego, który pozwala na zdobycie rzetelnych kwalifikacji na każdym z czterech poziomów, od księgowego, poprzez specjalistę ds. rachunkowości i  głównego księgowego, do dyplomowanego księgowego SKwP. W 2019 roku certyfikacja obchodzi swoje dziesięciolecie – w tym czasie Stowarzyszenie wykształciło w całej Polsce dziesiątki tysięcy księgowych na różnych poziomach. Kolejne działania to wprowadzenie jeszcze dwóch tytułów zawodowych – w 2013 r. certyfikowany ekspert usług księgowych, a w 2015 r. certyfikowany specjalista usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Coraz bardziej nowe technologie zmieniają sposób wykonywania zawodu księgowego. Powtarzalne, techniczne czynności coraz częściej zastępują i będą zastępowały maszyny, które jednak nie zajmą miejsca człowieka. Umożliwią mu natomiast bardziej twórcze i analityczne działania.

Księgowi odchodzą od ewidencyjnej roli rachunkowości, stając się wsparciem przy zarządzaniu firmą. Zważywszy na ich niekwestionowaną znajomość przepisów, umiejętność wybierania najbardziej optymalnej drogi rozwoju przedsiębiorstwa i nieustanną kontrolę płynności finansowej, zostają najbardziej zaufanymi doradcami właścicieli i zarządów. Wyraźnie było to widać na I Ogólnopolskiej Konferencji Przedsiębiorców i Księgowych „Poznajmy się!”, która zapoczątkowała cykl spotkań przedstawicieli tych dwóch grup zawodowych – tak bardzo od siebie zależnych, a często mówiących zupełnie innym językiem. W dobrze pojętym interesie każdej firmy jest jak najlepsze zrozumienie wzajemnych możliwości i potrzeb, ponieważ jest to podstawa osiągnięcia sukcesu.

Zapraszam Państwa do lektury Świata Księgowych, do zapoznania się z tekstami przysłanymi z oddziałów okręgowych oraz obejrzenia fotoreportaży z życia Stowarzyszenia.

Stefan Czerwiński

przewodniczący Rady Programowej Świata Księgowych
prezes zarządu Oddziału Okręgowego w Lublinie SKwP".

[Świat Księgowych, 4(54)/2019]

close