PORTRET KSIĘGOWYCH. Zapracowani, ale usatysfakcjonowaniSzanowni Państwo,W poczuciu ogromnej satysfakcji przedstawiam Państwu „Portret księgowych. Zapracowani, ale usatysfakcjonowani” – raport przygotowany przez Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z okazji Jubileuszu 110-lecia istnienia Stowarzyszenia Księgowych na ziemiach polskich.

Jest to pierwsze tego typu opracowanie w Polsce. Dotychczas nie powstało nic podobnego, choć (według szacunków) księgowych w Polsce jest już ponad pół miliona. Ta liczba nie maleje, a nawet rośnie pomimo dynamicznego rozwoju rozwiązań informatycznych. Do wzrostu przyczynia się coraz większa złożoność zadań księgowych, skomplikowany system podatkowy oraz powszechne już przenoszenie do Polski centrów usług księgowych globalnych firm.

Raport powstał na podstawie badania przygotowanego i przeprowadzonego na przełomie roku 2016/2017 pod kierunkiem Piotra Hansa, członka Zarządu Głównego oraz Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SKwP. Badaniem objęci zostali przede wszystkim uczestnicy kursów i szkoleń organizowanych przez Oddział Wielkopolski SKwP w Poznaniu. Łącznie zebrano i poddano ocenie 1 046 kwestionariuszy.

Odpowiedzi respondentów pozwalają wysnuć wiele interesujących wniosków. Według mnie największe znaczenie mają następujące z nich:
• zawód księgowego jest prestiżowy,
• księgowi łatwo znajdują pracę,
• skrupulatność, uczciwość oraz analityczny umysł to najważniejsze cechy współczesnego księgowego,
• najwięcej satysfakcji z pracy czerpią osoby pracujące na stanowisku głównego księgowego.

Poza pytaniami dotyczącymi specyfiki pracy w zawodach księgowych, których odpowiedzi szczegółowo przedstawiamy na dalszych kartach niniejszego raportu, zadaliśmy sobie również trud sprawdzenia percepcji Naszego stowarzyszenia w oczach księgowych. Chcę przy tym podkreślić, że uczestnikami badania nie byli wyłącznie jego członkowie.

Z ogromną satysfakcją odebrałem odpowiedzi respondentów dotyczące cech SKwP. Dla 3/4 z nich kojarzymy się z profesjonalizmem. z kolei 2/3 ankietowanych jako najważniejszą cechę stowarzyszenia wskazuje tradycję. Natomiast co czwarty z respondentów zaznaczył, że jesteśmy reprezentacją środowiska. To niezwykle budujące w obliczu tak znaczącego Jubileuszu oraz w świetle wyzwań, które stawia nam współczesna rzeczywistość gospodarcza.

W tym kontekście chciałbym podziękować wszystkim działaczom i pracownikom stowarzyszenia – zarówno tym z oddziału wielkopolskiego, któremu mam przyjemność i zaszczyt przewodniczyć, jak również tym w pozostałych 25 oddziałach oraz w Zarządzie Głównym. To dzięki Państwa pracy ponad 90% księgowych deklaruje, że Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest uznaną przez nich marką, a 73% uważa, że takiego zdania są również przedsiębiorcy i pracodawcy.

Zachęcam do uważnej lektury i wyciągania własnych wniosków z danych przedstawionych w tym pionierskim raporcie.

Z wyrazami szacunku
prof. Wiktor Gabrusewicz
prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Księgowy w Polsce

Zdefiniowanie zawodu księgowego. Badanie opinii przedsiębiorcówStowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) od wielu lat podkreśla konieczność zdefiniowania zawodu księgowego. Coraz szybciej zwiększa się zakres obowiązków księgowych, w tym biur rachunkowych, przy jednoczesnym braku jasno zdefiniowanych ich uprawnień. Dlatego SKwP zainicjowało działania, dzięki którym – mamy nadzieję – że uda się zdefiniować zawód księgowego. Jednym z nich było zebranie opinii przedsiębiorców, będących głównymi interesariuszami usług księgowych.Przygotowana została ankieta skierowana do biznesu, właścicieli i kadry zarządzającej podmiotów gospodarczych, a także do wszystkich innych osób współpracujących z księgowymi i z biurami rachunkowymi. W załączniku znajduje się Raport zawierający wyniki ankiety Stowarzyszenia Księgowych w Polsce adresowanej do przedsiębiorców.
e-(r)-ewolucja
Szanowni Państwo, Zespół Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przedstawia raport opinii księgowych z perspektywy roku obowiązywania cyfrowej sprawozdawczości w księgowości i związanych z tym odczuć.
Wnioski zawarte w niniejszej publikacji zostały sformułowane na podstawie odpowiedzi udzielonych przez 914 uczestników badania ankietowego, w tym 898 respondentów aktywnie uczestniczących w procesie e-sprawozdawczości. Pragniemy serdecznie podziękować każdej z osób, które odpowiadając na ankietę podzielili się swoimi doświadczeniami.Zachęcamy do uważnej lektury, jesteśmy bowiem przekonani, że niniejszy raport będzie stanowić wartościowy głos w dyskusji nad poprawą współpracy między podmiotami uczestniczącymi w opisywanym procesie.
Zespół Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Autoportret księgowych

Ilu jest księgowych w Polsce? Nie wiadomo. Jedną z przyczyn braku dokładnych statystyk jest trudność jednoznacznej definicji księgowego. Wiadomo natomiast, że niemal 70 tys. osób otrzymało certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a w 2017 r. w Polsce działało ponad 40 tys. biur rachunkowych.

Jak siebie widzą księgowi i jak ich widzą przedsiębiorcy? Czy portrety te pokrywają się?

Z okazji 110. rocznicy działalności organizacji księgowych na ziemiach polskich została przygotowana pierwsza edycja AUTOPORTRET KSIĘGOWYCH 2017, czyli jak siebie widzą osoby wykonujące ten zawód.