Zapraszamy do sklepu Wydawnictwa.  ZAMÓW już dziś!

NOWOŚĆ!

 

NOWOŚĆ!

 

Zakres tematyczny tych wydawnictw jest bardzo szeroki i obejmuje zagadnienia:
- polskiej i międzynarodowej rachunkowości,
- ekonomii,
- finansów,
- audytu,
- prawa podatkowego, celnego, cywilnego, gospodarczego, oraz
- prawa pracy.

Autorami naszych publikacji są specjaliści z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem:
- praktycy,
- biegli rewidenci,
- pracownicy naukowi najlepszych polskich uczelni,
- członkowie komitetu przygotowującego polskie standardy rachunkowości,
- członkowie Komisji Egzaminacyjnej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny od 1959 roku prowadzi działalność wydawniczą, dbając o zapewnienie wysokich standardów etycznych obowiązujących w praktyce wydawniczej oraz wykorzystuje niezbędne środki do zapobiegania nadużyciom i nierzetelności Autorskiej.

Zapraszając do współpracy, prosimy o zapoznanie się z zasadami etyki publikacyjnej, procedurami wydawniczymi oraz procedurami recenzji.