Zapraszamy do sklepu Wydawnictwa

 

 

Łączny nakład publikacji Wydawnictwa w latach 2013–2019 wyniósł blisko 300 000 egz., co świadczy o wysokiej jakości monografii i o dużym zapotrzebowaniu na te publikacje.

Stowarzyszenie publikuje książki z zakresu rachunkowości, analizy finansowej, finansów, rewizji finansowej, prawa gospodarczego, prawa podatkowego i dziedzin pokrewnych, które znajdują się na liście lektur obowiązkowych w wielu uczelniach.

Działalnością naukową SKwP kieruje Rada Naukowa, składająca się z przedstawicieli nauki rachunkowości w wiodących ośrodków akademickich w Polsce.

Wydawnictwo SKwP upowszechnia międzynarodowe przepisy z zakresu rachunkowości. Nakładem Wydawnictwa SKwP zostały przetłumaczone MSSF, które według Google Scholar były najczęściej cytowaną publikacją SKwP.

close